KorVettRegler

KORVETTREGLER

1

Møt presis til alle øvelser! Hold øvedagen hellig!

2

Meld fra om nødvedig forfall, vær borte bare når det er absolutt nødvendig!

3

Møt på øvelsen selv om du ikke har stemme, du har jo ører, og en lærer mye bare ved å synge inni seg!

4

Møt forberedt med de riktige notene og blyant, teksten kan du lære deg hjemme!

5

Vær åpen og positiv, selv om du ikke straks liker sangen, så gi den en sjanse!

6

Husk at en sang ofte trenger tid og arbeid før den kommer til sin rett!

7

Vær lærevillig! Den som virkelig vil kan få til en vanskelig stemme, eller en tekst på et fremmed språk, med tiden til hjelp

8

Vis toleranse og respekt overfor medsangere som ikke er like flinke som deg! Hjelp dem, men overlat til dirigenten å korrigere dem!

9

Snakk minst mulig under selve korøvelsen! Tiden er kostbar, vent til pausen med å snakke med sidemannen!

10

Ta på deg oppgaver og ansvar for felleskapet!

11

Syng litt hver dag! Stemmen din vil holde seg best om den får litt daglig trening!

Et nettsted fra Fjellvann